Pożyczka chwilówka

Pożyczka może być oferowana przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz tak zwane instytucje parabankowe. Decyzję o zaciągnięciu tego rodzaju zobowiązania finansowego najlepiej podjąć w momencie, w którym wiemy, że grozi nam pogorszenie sytuacji finansowej albo przewidujemy, że w niedługim czasie pojawią się w naszym życiu zupełnie nowe wydatki konsumpcyjne albo wydatki, które są związane z rozwojem własnej działalności gospodarczej. Już wtedy warto rozeznać rynek i dokonać wstępnego porównania pożyczek oferty różnych podmiotów.

Wybór konkretnej oferty pożyczkowej

Przed podjęciem decyzji o wybraniu konkretnej oferty, trzeba określić, jaka w przybliżeniu kwota będzie nam potrzebna. Oczywiście najbardziej nęcące są pożyczki, których wartość delikatnie przekracza nasze potrzeby. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że takie zobowiązanie finansowe obciąży nas wyższymi ratami oraz odsetkami. Kolejnym kryterium, które warto uwzględnić przy wyborze interesującej nas opcji, jest okres spłaty pożyczki. Należy zachować przy tym dużą roztropność. Co prawda, dłuższy okres spłaty pożyczki powoduje mniejsze obciążenie dla naszego comiesięcznego budżetu, ale jego niewątpliwym mankamentem jest powiększenie sumarycznej kwoty zobowiązania. Kolejnym aspektem, który trzeba przeanalizować przed sprecyzowaniem naszego wyboru, jest zdecydowanie czy nasza pożyczka ma być uzupełniona ubezpieczeniem, czy też nie.

Ubezpieczenie pożyczki

Ubezpieczenie, które dostajemy przy zaciągnięciu pożyczki, jest tak zwanym ubezpieczeniem na życie. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie dla osób, które mają własną rodzinę. Oznacza ono bowiem, że w przypadku zgonu pożyczkobiorcy instytucja ubezpieczeniowa sfinalizuje spłatę zobowiązania. Czasami zdarza się jednak, że klienci chcą zrezygnować z ubezpieczenia po to, aby obniżyć koszty spłaty pożyczki. W takim przypadku konieczne jest dokładne przeczytanie i przeanalizowanie umowy pożyczkowej oraz warunków udzielenia polisy ubezpieczeniowej. Bardzo częstą praktyką jest bowiem sytuacja, w której organizacje udzielające pożyczek podnoszą koszty administracyjne lub oprocentowanie zobowiązania. Sprawia to, że nawet po zrezygnowaniu z ubezpieczenia, nasze comiesięczne zobowiązania z tytułu spłaty pożyczki kształtują się na podobnym poziomie co wcześniej.

Promocje firm pożyczkowych

Na polskim rynku instytucji wyspecjalizowanych w udzielaniu pożyczek istnieje ogromna konkurencja. Z tego też powodu różne podmioty działające w tej branży starają się za wszelką cenę przyciągnąć klientów, kusząc ich nowymi propozycjami. Jedną z takich propozycji jest darmowa chwilówka. Jest ona pozbawiona wszelkich kosztów związanych z oprocentowaniem i odsetkami. Darmowe chwilówki są najczęściej oferowane w kwotach z przedziału 1000-2500 złotych. Warto przy okazji podkreślić fakt, że tego rodzaju propozycje są dostępne tylko jeden raz dla klientów, którzy dopiero zaczynają współpracę z daną firmą pożyczkową. W przypadku kolejnych pożyczek wspomniani klienci mogą zaciągnąć wyższe zobowiązania, ale będą towarzyszyć im standardowe opłaty z tytułu odsetek i oprocentowania.

Innym pomysłem wykorzystywanym w kampaniach marketingowych firm pożyczkowych jest program lojalnościowy. Wspomniany program obejmuje listę profitów, z których mogą skorzystać klienci danego podmiotu udzielającego pożyczek. Walorami programu lojalnościowego mogą być na przykład mniejsze opłaty dodatkowe czy zredukowane oprocentowanie. Czasami wsparcie w ramach programu lojalnościowego wykracza poza ramy umowy pożyczkowej. Bardzo często klienci uczestniczący w tego rodzaju inicjatywie dostają darmowy dostęp do wirtualnych platform, na których w formie e-learningu mogą poznać podstawowe zasady zarządzania domowym budżetem oraz strategię inwestowania na rynku instrumentów finansowych. Niewątpliwie jest to praktyczna wiedza, która w przyszłości zaowocuje wzrostem satysfakcji finansowej klienta. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem skorzystania z programu lojalnościowego jest terminowa spłata naszego zobowiązania.