Kredyt rolniczy inwestycyjny

Rozwijanie gospodarstwa rolnego jest niemożliwe bez ponoszenia żadnych nakładów finansowych. Zrealizowanie wielu zamierzeń ze środków własnych dla wielu rolników może być jednak barierą, której bez wsparcia nie będą w stanie pokonać. Najlepszym wsparciem są rolnicze kredyty inwestycyjne.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z rolniczego kredytu inwestycyjnego?

Kredyt rolniczy inwestycyjny umożliwia zrealizowanie następujących inwestycji:
zakup nieruchomości;
nowych lub używanych maszyn rolniczych;
materiałów i środków niezbędnych do budowy budynków gospodarczych.
Kredyt inwestycyjny rolnicy mogą także przeznaczyć na zrefinansowanie kredytów zaciągniętych na zakup gruntów rolnych. Środki z rolniczego kredytu inwestycyjnego mogą zostać przeznaczone także na zakup udziałów w firmach, które prowadzą działalność rolniczą. W przypadku kredytów inwestycyjnych dla rolników zaciąganych w bankach komercyjnych warunkiem niezbędnym warunkiem do jego otrzymania jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 20 procent wartości planowanej przez rolnika inwestycji.

Kredyt rolniczy inwestycyjny na preferencyjnych warunkach

Rolnicy, którzy chcą inwestować w rozwój swojego gospodarstwa mogą ubiegać się także o kredyt rolniczy inwestycyjny preferencyjny. Środki z tego kredytu mogą zostać przeznaczone na takie same cele jak zwykły kredyt inwestycyjny. Dodatkowo środki z tego kredytu można przeznaczyć także na kompleksowe stworzenie nowego gospodarstwa bądź przetwórni oraz na zakup stad zwierząt hodowlanych. Różnica pomiędzy kredytem rolniczym inwestycyjnym a kredytem inwestycyjnym preferencyjnym polega na tym, iż ten drugi jest dofinansowywany ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty ten mogą otrzymać:
rolnicy;
rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w jednym z działów specjalnych produkcji rolnej;
gospodarstwa przetwórcze.
Suma kredytu rolniczego inwestycyjnego preferencyjnego może być bardzo różna. Wynosi od 5 do 16 milionów złotych. Najwyższą sumę kredytu mogą otrzymać rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w przetwórstwie. Kredytów preferencyjnych udzielają tylko banki, które mają podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje o tym, które banki udzielają tych kredytów można uzyskać w powiatowych oddziałach Agencji lub na jej stronie internetowej. Przyznane w ramach preferencyjnego kredytu inwestycyjnego środki są przez bank wypłacane jednorazowo lub w transzach.

Inne rodzaje kredytów inwestycyjnych dla rolników

Banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów dla rolników mają dla nich przygotowaną bardzo szeroką ofertę. Są wśród nich także kredyty celowe przeznaczone wyłącznie na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. Ze środków pochodzących z tego kredytu można sfinansować również ich wyposażenie. W tym przypadku wymagany wkład własny jest niższy. Wynosi on tylko 10 procent kosztów planowanej inwestycji. Spłatę kredytu można rozłożyć maksymalnie na 15 lat.

 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez akademiarolnika.pl – blog specjalizujący się w tematyce finansów rolniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *