Jak linia kredytowa może pomóc twojej firmie w zachowaniu płynności finansowej?

Kredyt w rachunku bieżącym to źródło finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego celem jest krótkotrwałe zwiększenie płynności gotówkowej poprzez zwiększenie stanu gotówki będącej do dyspozycji firmy. Tyle mówi definicja, rozwińmy to zagadnienie.

Płynność finansowa oprócz zapewnienia firmie stabilności, daje jej także możliwość dalszego rozwoju. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest uruchamianych w takich wypadkach jest kredyt na rachunku bieżącym zwany inaczej linią kredytową.

Podstawowym warunkiem do uzyskania kredytu na rachunku bieżącym jest oczywiście posiadanie takiego rachunku. Należy pamiętać, że kredyt w rachunku bieżącym jest z założenia przeznaczany na bieżące potrzeby firmy w okresie większego niż zwykle zapotrzebowania na kapitał. Wobec tego, podmiot ubiegający się o taką linię kredytową powinien charakteryzować się stosunkowo wysoką zdolnością kredytową.

Reguły te dotyczą ogólnych zasad przyznawania kredytów na rachunku bieżącym.
W praktyce, poszczególne banki mogą w swej ofercie posiadać tego typu produkty zgodne z własnymi, wewnętrznymi regulaminami. Aktualnie polityki kilku banków umożliwiają uruchomienie kredytu także w przypadku braku dochodów!

Oznacza to, że zanim przedsiębiorca zdecyduje się na wybór kredytu w danym banku, dobrze byłoby by porównał szczegółowo różne oferty dostępne na rynku i spotkał się z niezależnym specjalistą który doradzi właściwe rozwiązanie.

Kredyt na rachunku bieżącym stanowi swego rodzaju zwiększony debet. W zależności od ustalonego poziomu w umowie kredytowej limitu, przedsiębiorca może korzystać ze środków w wysokości większej niż aktualny rzeczywisty stan jego konta.
Zadłużenie spłacane jest na bieżąco, bowiem każdy wpływ na rachunek zmniejsza jego poziom, który może być ponownie wykorzystany. Suma pobranych środków nie może natomiast przekroczyć wspomnianego, ustalonego w umowie, jak wspomniane zostało wcześniej limitu.

Wysokość dopuszczalnego debetu ustalana jest na podstawie kilku czynników, przede wszystkim bank bierze pod uwagę wysokość bieżących obrotów rachunku, poziom zdolności kredytowej a także rodzaj i wysokość ewentualnych dostępnych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Umowa kredytowa w większości banków zawierana jest na okres 12 miesięcy. Czasami na 24 lub 36 miesięcy. Jednak w sytuacji, kiedy kredytobiorca okaże się rzetelnym klientem, instytucja przygotowuje najczęściej indywidualnie dopasowaną ofertę, przewidującą możliwość przedłużenia zawartej umowy kredytowej.

Linia kredytowa tak samo, jak każda inna umowa kredytowa obciążona jest odsetkami, jednakże ich wysokość liczona jest od wielkości faktycznego zadłużenia, a nie od całego limitu.
Co to oznacza? Oznacza, że im większe wpływy bieżące regulujące wysokość debetu, tym niższa suma odsetek. Najczęściej odsetki pobierane są automatycznie z rachunku, są zatem wliczone w ciężar limitu kredytowego.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalane jest zgodnie ze zmienną stopą procentową, której wysokość określa się w oparciu o stawkę WIBOR i marżę banku.
Narzędzie, jakim jest kredyt na rachunku bieżącym może pomóc w finansowaniu bieżących potrzeb firmy, także w zdarzających się okresach zmniejszonej płynności finansowej. Każdy wpływ na rachunek zmniejszający zadłużenie powoduje, że przedsiębiorca ma możliwość elastycznego kontrolowania stanu konta i wysokości odsetek, które musi spłacać.
Jeżeli potrzebujesz finansowania – koniecznie odwiedź nasza stronę internetową aby dokonać dobrego wyboru www.finatio.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *