Jak działa BIK?

Ktoś kiedyś powiedział, że jedyne dwie rzeczy na świecie to śmierć i podatki. Gdyby powiedzenie to przenieść na polskie realia, mielibyśmy do czynienia z trzema „pewniakami”. Tym ostatnim byłoby Biuro Informacji Kredytowej.

Dlaczego jest ono aż tak ważne w życiu każdego Polaka? Przede wszystkim dlatego, że to ono zbiera wszystkie informacje na temat zaciąganych i spłacanych przez nas zobowiązań. Jednym słowem, uzyskanie kredytu a nawet pożyczki nie jest możliwe bez jego zaopiniowania.

Jak powstał BIK?

Biuro Informacji Kredytowej powstało w 1997 roku. Powołał je do życia Związek Banków Polskich w porozumieniu z bankowymi izbami gospodarczymi. Rolą Biura jest przekazywanie informacji tworzących tajemnicę bankową innym bankom i podmiotom od nich zależnym (na podstawie wcześniej sporządzonej umowy). BIK może też przekazywać wspomniane informacje innymi, niezwiązanym ze środowiskiem banków podmiotom, aczkolwiek realizuje to w oparciu o konkretne umowy z danym podmiotem. Najczęściej obowiązuje tu zasada wzajemności. BIK przekazuje w/w dane wyłącznie tym podmiotom, które informują go o konkretnych zobowiązaniach swoich Klientów.

O czym mówi nam BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zostało przede wszystkim po to, by przekazywać informacje poufne (związane z działalnością bankową) wszystkim zainteresowanym bankom. Jak sama nazwa wskazuje, jego działalność obejmuje przede wszystkim czynności związane z ustalaniem historii kredytowej konkretnych pożyczkodawców. Mechanizm funkcjonowania tej instytucji jest bardzo prosty. Jeśli np. rolnik założył w banku A kartę kredytową, to przy składaniu wniosku o preferencyjny kredyt (np na rolnictwo), będzie on musiał się liczyć z faktem przekazania swojej historii kredytowej przez BIK drugiemu wierzycielowi.

Po co jest BIK?

Choć Biuro Informacji Kredytowej jest często zamiennie nazywane „zmorą kredytobiorców”, to jednak jego już ponad dwudziestoletnia działalność niejednokrotnie uratowała polski system bankowy przez zapaścią. Rola BIK jest bardzo prosta i polega na ograniczeniu ryzyka bankowego związanego z pożyczeniem określonej sumy pieniędzy. Narzędziem polityki tej instytucji są raporty kredytowe, które obejmują każdego Klienta, niezależnie od liczby zaciąganych i spłacanych zobowiązań.

Rola BIK w ocenie zdolności kredytowej

Na podstawie uzyskanych od banków i innych podmiotów danych, BIK tworzy historię kredytową określonego Klienta. Czynnik ten jest decydującym w przypadku ustalenia zdolności kredytowej w banku, co jednoznacznie wynika z przepisów prawa bankowego. Niemniej, większość niezależnych firm pożyczkowych nie kieruje się wyłącznie informacjami podanymi przez Biuro. Dane te – w przeciwieństwie do banków – mają w tym przypadku wyłącznie charakter informacyjny.

Wiecej informacji na temat BIK dla rolników https://agrofundusz.pl/problemy-rolnika-z-bik-czy-to-mozliwe-aby-uzyskac-kredyt-bez-bik/

Historia kredytowa przechowywana w BIK nie ulega zmianie na wniosek Biura. Jedynym czynnikiem, które może poprawić (bądź pogorszyć) naszą historię, są informacje przekazane przez banki i inne podmioty finansowe.

Podsumowując, dziś BIK jest ogromną instytucją, która chroni interesy zarówno samych banków, jak również ich Klientów. Mimo to, dla wielu kredytobiorców podmiot ten wciąż uważany jest za zło konieczne. A szkoda…

2 komentarze do “Jak działa BIK?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *