Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Podjęcie decyzji o konieczności uzyskania dodatkowych pieniędzy od banku jest dopiero początkiem trudnego procesu wyboru najlepszej oferty. Konkurując między sobą, instytucje prześcigają się w propozycjach, które mają skłonić do skorzystania z pożyczki. Dane Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej unaoczniają wciąż silną tendencje Polaków w zakresie zawierania takich umów. Z roku na rok zadłużenie polskich obywateli jest coraz większe, szacuje się, że łącznie przekracza ono już ponad 76 miliardów złotych.

 

Pochopne branie kredytu gotówkowego na zakup nie do końca potrzebnych w danym momencie przedmiotów nie jest najlepszym rozwiązaniem. Bywa jednak i tak, że nagle potrzeba pieniędzy na remont mieszkania, wymianę uszkodzonego sprzęt RTV czy AGD, wydatki związane z samochodem lub – co chyba najważniejsze – potrzeby medyczne. Aby podjąć najlepszą decyzję, warto zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty pożyczki bankowej.

 

Najważniejsze cechy i parametry dobrego kredytu gotówkowego

 

Podstawą do podjęcia dobrej decyzji jest dokładne zapoznanie się z ofertą banku. Czynność ta dla każdego będzie niełatwa i nużąca. Regulaminy pożyczek mogą mieć nawet kilkanaście stron. Czasem trudne jest też zapoznanie się dokładnie z Tabelą Opłat i Prowizji (TOIP). Powyższe kwestie są jednak kluczowe. Ułatwieniem na tej płaszczyźnie stała się Ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 r., zgodnie z którą bank ma obowiązek przedstawić klientowi formularz informacyjny. Na nim powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące warunków danej oferty. Taki obowiązek nie ciąży jednak na instytucjach parabankowych, oferujących m.in. szybkie chwilówki, wobec czego korzystanie z takich rozwiązań może być bardziej ryzykowne.

 

Najważniejszym parametrem omawianego produktu jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Należy zwrócić uwagę także na prowizję za udzielenie pożyczki oraz wszelkie ewentualne opłaty dodatkowe. Bardzo istotnym aspektem jest możliwość elastycznego rozłożenia rat. Przykładowo, bank Santander umożliwia rozkład rat kredytu gotówkowego nawet do 120 miesięcy (10 lat), a maksymalna możliwa kwota, o którą można wnioskować, wynosi aż 300 tysięcy złotych.

 

Kolejne parametry dotyczą nie tyle samej pożyczki, ile związanego z nim ubezpieczeniem. To rodzaj zabezpieczenia dla klienta, dzięki któremu perspektywa trudności ze spłatą zobowiązania staje się nieco ułatwiona. To jednak nie wszystko – decydując się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego, w niektórych przypadkach można zyskać niższe oprocentowanie. Z drugiej strony polisa także kosztuje, dlatego za każdym razem warto samemu przekalkulować obydwa warianty.

 

Wybierając kredyt gotówkowy, trzeba zwrócić uwagę na opcję tzw. wakacji kredytowych. To czas, w którego trakcie nie są pobierane z konta środki na raty. Tym samym pożyczka staje się w tym momencie w pewien sposób „zamrożona”. Niestety, zwykle takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla kredytodawcy, które mogą być ulokowane np. w danej opłacie lub podwyższeniu prowizji. W przypadku osób, których praca ma charakter nieregularny, wakacje kredytowe mogą być jednak kluczowe, aby zapewnić sobie płynność finansową i płynność w zakresie spłacania zobowiązania.

 

Czasami bywa i tak, że od podpisania umowy wynagrodzenie i sytuacja finansowa kredytobiorcy znacznie uległa poprawie. W takiej sytuacji godną rozważenia opcją staje się nadpłacanie pożyczki. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej bank ma obowiązek umożliwienia takiej opcji. Jeszcze przed finalną decyzją powinno się jednak rozeznać co do szczegółowych przepisów banków, zawierających informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach nadpłacania zobowiązania.

 

Kiedy można, a kiedy nie można pozwolić sobie na kredyt gotówkowy?

 

Współcześnie minimalny próg, umożliwiający podpisanie umowy na pożyczenie od banku niedużej kwoty pieniędzy, jest stosunkowo niski. Przeciętnie na kredyt gotówkowy otrzymać można, legitymując się zaświadczeniem o zarobkach lub wykazaniem zatrudnienia przez okres co najmniej sześciu miesięcy od momentu składania wniosku. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na zobowiązanie o takiej samej kwocie.

 

Do czynników decydujących o tym, ile pieniędzy można pożyczyć od banku, należy przede wszystkim zdolność kredytowa. Obrazuje ona bankowi sytuację finansową klienta i stopień ewentualnego ryzyka w postaci powstania trudności ze spłatą. Na zdolność kredytową wpływ mają wysokość zarobków, stabilność i czas trwania zatrudnienia, jak i sam rodzaj umowy – umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa zlecenie) może być nieco mniej wiarygodna od umowy o pracę. Innym ważnym czynnikiem jest dotychczasowe zadłużenie. Dla niektórych osób może być nieoczywistym fakt, że zwykle bank przyzna wyższą zdolność kredytową osobie, które posiada jakieś zadłużenie (np. niespłacaną kartę kredytową), niż osoby, która nigdy nie skorzystała z kredytu gotówkowego, jakiejkolwiek pożyczki lub zakupów na raty. W ostatnim przypadku bank nie ma informacji o tym, czego może spodziewać się od takiej osoby. Paradoksalnie więc w trosce o zbudowanie jak najlepszej zdolności kredytowej, warto czasem zdecydować się na drobne zobowiązanie, nawet jeśli nie jest ono konieczne do sfinansowania danej rzecz lub usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *